Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

.

feed-image Feed Entries
Anasayfa
BEÜ Mühendislik Fakültesi

BEÜ Mühendislik Fakültesi

11 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı yasa ile, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi kurulmuştur. Bu kuruluş ile de, Fakültemiz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesinin 7 Fakültesinden birisi olarak kurulmuştur.

Fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizden Maden Mühendisliği Bölümü 25 akademik personel ile, Makina Mühendisliği Bölümü 22 akademik personel ile, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 16 akademik personel ile, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 10 akademik personel ile, İnşaat Mühendisliği Bölümü 14 akademik personel ile, Çevre Mühendisliği Bölümü 10 akademik personel ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, fakültemizde yer alan bölümlerden Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 4, Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde 2 ve Mekatronik Mühendisliği Bölümünde ise 1 akademik personel bulunmaktadır.

Eğitim Misyonumuz

Meslek bilinci ve sorumluluğu olan, etik değerlere saygılı, yaratıcı, üretken, takım çalışmasına uygun, farklı disiplinler ile iletişim kurabilen, bilgiye ulaşmayı, bilgiyi kullanmayı ve uygulamaya dönüştürmeyi bilen, kaynakları en iyi şekilde, toplum yararına ve ülke çıkarlarına kullanan, mühendisliğin düşünce sistematiğini özümsemiş mühendisler yetiştirmektir.

AR-GE Misyonumuz

Ulusal ve yöresel öncelikleri gözeterek yapılan araştırmalarla, yeni ve özgün tasarımlar oluşturmanın yanı sıra, yeni bilgiler üreterek teknolojiye ve evrensel bilime katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz

Tercihlerde önlerde yer alan, Öğrenci ve Öğretim Üyesi memnuniyeti yüksek, mezun öğrencileri öncelikle tercih edilen, ilgili yöresel sorunların çözümünde öncelikle başvurulan, hem öğrencileri, öğretim elemanları ve tüm çalışanları hem  de eğitim, öğretim ve bilimsel çalışma açısından, ulusal ve uluslar arası alanda saygın bir fakülte olmak.

Değerlerimiz

  • İyi insan olmak
  • Yurtseverlik
  • Çağdaşlık
  • Öğrenci odaklılık
  • Doğruluk ve güvenirlilik
  • Katılımcılık
  • Paylaşımcılık
  • Sorumluluk
  • Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik
  • Evrensellik
 
bottom

Tasarım: Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN ve Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR - XHTML ve CSS kodları geçerli..